Effektivisera arbetet med produkter genom importer från excel.